Førsteårspakken er et tilbud til nye studerende på BA i Medievidenskab fra og med efteråret 2021, hvor en ny studieordning træder i kraft. Pakken består af et program, som er tæt knyttet til studiestarts- og mentorforløbet, men strækker sig over både første og andet semester. Programmet samler forskellige oplæg, workshops og aktiviteter i et forløb, der har til formål at introducere nye studerende til og understøtte dem i at udvikle praktiske, faglige, sociale og kreative kompetencer, som er vigtige for et godt studieliv på Medievidenskab. Det er eksempelvis at lære, hvordan man skriver og løser akademiske opgaver, tilrettelægger sin hverdag som studerende, arbejder i studiegrupper, bliver klar til eksamen og meget mere. Nedenfor kan du se programmet for første semester. Datoer. og tidspunkter vil blive opdateret løbende, så vi opfordrer til at man holder øje med denne side.

Aktivitet
Tema
Tidspunkt
Organiseret af
Studiecafé 1: Studieliv Studieliv – transitionen fra gymnasiet til universitetet (Strukturering, trivsel og studiegrupper) D. 6. september kl. 15-18 med aftensmad Studievejledningen, mentorer og studentermedhjælper Naja Schultz
Studieworkshop 1: At løse opgaver og lave oplæg Hvordan planlægger og løser man øvelser og oplæg i grupper (MU) Start september (i forbindelse med første oplæg MU) Mentorerne
Studieværktøjer 1: Mød biblioteket og lær citat- og referenceteknik Introduktion til biblioteket og hvordan man citerer og referer i akademiske opgaver Sidst oktober Bibliotekar, Erling Hansen
Studieværktøjer 2: Lær at skrive en akademisk opgave Lær akademiske skrivefærdigheder og skriv en mini-eksamensopgave i MTA (skriveøvelse) November Instruktorerne står for workshoppen i MTA og introducerer til opgaven
Studiecafé 2: Bliv klar til 1. eksamen Bliv klar til eksamen og hvordan går det i læsegrupperne? Kig frem til næste semester. Der vil være te og kaffe. D. 9. november kl.10-12 Studievejledningen
Studieworkshop 2: Hjælp til skriveøvelsen Mentorer arrangerer mentor-møder i forlængelse af workshoppen, hvor studerende kan stille spørgsmål Beg.- medio november Mentorerne