FAQ

Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der ikke bliver besvaret i de andre kategorier.

 

 

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningsformen skifter mellem holdundervisning i de små lokaler og fællesforelæsninger i de store auditorier samt gruppearbejde. Holdundervisningen forudsætter en aktiv deltagelse fra de studerendes side i form af oplæg og diskussioner på holdet. Undervisningen foregår på Katrinebjerg/i IT-byen. Du kan forvente, at du skal til undervisning 3-4 dage om ugen. På de første semestre gives der også instruktortimer, hvor en ældre studerende gennemgår dele af pensum samt studieteknik. Instruktortimerne er en god hjælp til at finde sin rytme på studiet.

 

 

Hvad bruger jeg min læsegruppe til?

Læsegruppen består af dig og 3-5 medstuderende. I kan eventuelt mødes før eller efter hver undervisningsgang for at gennemdiskutere de tekster, der er på læseplanen. Det er også læsegruppen, der i fællesskab er ansvarlig for at få forberedt og afholdt de oplæg, der er en integreret del af undervisningen, ligesom man kan bruge hinanden til at forberede sig til eksamen. Læsegruppen er det forum, hvor man får sat ord på sine mange idéer og spørgsmål. Du vil blive tildelt en læsegruppe i løbet af introugen.

 

 

Hvordan ser min arbejdsuge ud?

Hvert semester skal man følge 9-12 undervisningstimer om ugen. Herudover kommer der instruktortimer, eventuelle fredagsforelæsninger, individuel bibliotekssøgning, læsegruppemøder og læsning. Du skal regne med, at almindelig forberedelse indebærer, at du skal bruge flere gange den tid, du bruger på undervisningstimer til forberedelse. Derfor skal man ikke lade sig narre af de få undervisningstimer. Det er et fuldtidsarbejde at læse Medievidenskab. Du får dog stadig masser af tid til hygge med dine studiekammerater i løbet af ugen.

 

 

Hvordan forbereder jeg mig til undervisningen?

Ved semesterstart udleveres en læseplan over det materiale, der vil blive gennemgået i løbet af undervisningen, og det forventes, at de studerende forbereder sig ved at læse til hver gang. På læseplanen er ofte både angivet primær og sekundær litteratur. Det forventes kun, at du læser den primære litteratur. Er du velforberedt, får du langt mere ud af undervisningen og de forklaringer og diskussioner, du stilles overfor. Forbered dig gerne i læsegrupperne. Hvis du er heldig, kan du få noter fra dine tutorer!

 

 

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen kan foregå på flere forskellige måder:
Mundtlige prøver: Oftest som kombination af et kort oplæg fra den studerende på baggrund af en synopsis med efterfølgende dialog.

Skriftlige prøver: Disse findes både som frie eller bundne hjemmeopgaver. Ved frie opgaver aftales emnet med underviseren, mens der ved bundne prøver oftest er tale om et valg eller lodtrækning ud fra et begrænset antal muligheder, formuleret af underviseren.

Portfolio eksamen: Materiale udarbejdet i undervisningen inddrages i forbindelse med en kombineret mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

I nogle fag skal du ikke til eksamen for at bestå. Her skal du blot møde op til undervisning og skrive under på din tilstedeværelse.

Du kan se hver disciplins eksamensform i studieordningen, som du finder her. Husk at du selv skal tilmelde dig undervisning og eksamen på Selvbetjeningen.

 

 

Hvordan afleverer jeg skriftlige opgaver?

I 2016 overgik alle bundne og frie hjemmeopgaver på Arts til Digital Eksamen. Dette betyder, at alle opgaver skal afleveres digitalt – også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Læs mere om Digital Eksamen og find vejledninger her.

 

 

Hvad bruger jeg mit studiekort til?

Studiekortet, som du skal bestille igennem mit.au.dk, har et årskortnummer på 9 cifre (2017xxxxx), som du skal bruge til eksamener. Dit studiekort fungerer desuden som nøglekort, og du har adgang til alle universitetets lokaler for studerende døgnet rundt. Husk dog at lukke dørene efter jer! Står en dør åben for længe, aktiveres tyverialarmen, og en ”falsk” alarm koster over 600 kr. i bøde. Ved fremvisning af studiekort får du visse steder rabat på bøger, biografbilletter, fadøl og meget andet rundt omkring i Aarhus. Pas derfor rigtig godt på dit studiekort!

 

 

Hvad er en mentor?

Alle læsegrupper bliver tilknyttet en mentor, som er en studerende fra 3. eller 5. semester. Disse vil kunne hjælpe med at svare på spørgsmål omkring studielivet, arbejdsformer og eksamen – alt hvad læsegruppen har brug for. Læsegrupperne kan holde et eller flere møder med deres mentor efter aftale i løbet af 1. semester, hvor mentoren vil dele ud af sin erfaring som medievidenskabsstuderende.

 

 

Hvad er Arts?

Arts er det fakultet, som Medievidenskab tilhører. Før i tiden hed det humaniora, men Arts omfatter nu flere uddannelser og består af 3 store institutioner.

 

 

Hvad er UFU / Uddannelsesfagudvalget?

Uddannelsesfagudvalget er de studerendes og undervisernes forum samt baglandet for UFU-lederen og de studerendes repræsentant i instituttets studienævn. I fagudvalget diskuteres bl.a. undervisernes evalueringer, studiets opbygning, studenterrummets indretning og alt andet, man kan interessere sig for. Hvis man har gode idéer eller ønsker at sætte sit præg på uddannelsen, er det her, man skal engagere sig. Man kan kort sagt forene det faglige og det sociale og være med til at skabe et forum, der går på tværs af årgangene.

 

 

Hvad er Studienævnet?

Studienævnet er instituttets bestyrelse, hvor studieledere, UFU-ledere og studenterrepræsentanter forvalter, tilrettelægger og udvikler instituttets uddannelser. Her udarbejdes studieordningen, undervisningen og eksamenerne, ligesom det også er her, man får godkendt meritter og dispensationer. Hvert år stemmer alle medievidenskabsstuderende om hvem, der skal repræsentere os i Studienævnet. Det er lige noget for dig at stille op, hvis du elsker indflydelse og har lyst til et godt punkt på dit CV.

 

 

Hvad er IMV?

Du vil sandsynligvis støde på forkortelsen IMV engang imellem. IMV står for Institut for Informations- og Medievidenskab, hvilket var det gamle institut, vi tilhørte sammen med Informationsvidenskab og Digital Design. IMV eksisterer ikke længere, og vi er nu en del af det meget større Institut for Kommunikation og Kultur. Vi deler dog stadig studievejledning sammen med de to studier, da vi stadig har et nært forhold til dem. Dog har Informationsvidenskab og Digital Design dannet UFU sammen, mens vi har vores eget sammen med Journalistik.

 

 

Hvad er BLACKBOARD?

BLACKBOARD (også kaldet BB) er et online undervisningssystem eller intranet, hvor du kan kommunikere med dine undervisere og medstuderende. BB-systemet indeholder diverse funktioner såsom mulighed for online-afleveringer, diskussionsfora, læseplaner, forelæsningskalender, dokumentmapper, mm. Det er vigtigt, at du tjekker BB hver dag! Du vil i løbet af introugen blive oprettet på BB og få et lynkursus af dine tutorer. Tjek BLACKBOARD ud her.

 

 

Hvad er Selvbetjeningen?

AU-Selvbetjeningen er dit personlige administrationssystem på Aarhus Universitet. Det giver dig adgang til en række værktøjer som eksem­pelvis at se en oversigt over afholdt fravær, foretage indberetning af tjenesterejseafregning og registrere eksa­mensresultater. Det er også her, du tilmelder dig undervisning og eksamen. Du vil i løbet af introugen blive introduceret til Selvbetjeningen og få et lynkursus af dine tutorer. Tjek Mit AU ud lige her.

 

 

Hvordan skaffer jeg litteratur?

Som studerende skal man selv skaffe den litteratur, der står på læseplanen. Meget af litteraturen er artikler fra tidsskrifter eller uddrag af bøger. Det meste af litteraturen på Medievidenskab er på dansk, men du vil også støde på en del engelsksprogede tekster og måske et par norske. Ved studiestart har underviserne gjort det nemt for de studerende. De har samlet et kompendium til hvert fag, der er til salg i Stakbogladen. Du skal beregne at bruge 2500-3000 kr. til kompendier og bøger i løbet af de 2 første semestre. På den måde er Medievidenskab et af de billigere studier på Aarhus Universitet.

 

 

Hvor skal jeg købe mine bøger?

I Stakbogladen får du 10 % rabat på studierelevante bøger ved fremvisning af studiekort. Men prøv også på nettet! Der kan være mange penge at spare: pensum.dk, amazon.co.uk, saxo.dk, bogpriser.dk eller blackwell.com

 

 

Hvad er Det Kongelige Bibliotek (Statsbiblioteket)?

Det Kongelige Bibliotek, tidligere kendt som (og ofte stadig omtalt som) Statsbiblioteket er den høje bygning, der ligger på hjørnet af Nordre Ringgade og Langelandsgade. Det Kongelige Bibliotek har næsten alle bøger i hele verden – eller kan i hvert fald skaffe dem. Det er ikke muligt at låne noget uden at have bestilt det på forhånd, men man kan bestille hjemmefra over nettet her. Statsbiblioteket har også en kantine og mange gode læsepladser.

 

 

Hvad er Mediestream?

Mediestream er din adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale mediesamlinger. De består af radio- og tv-udsendelser fra danske kanaler, reklamefilm fra tv og biograf samt danske aviser. Her er det altså også muligt at finde materiale til både undervisningen og opgaver. Tjek Mediestream ud her.

 

 

Hvad er Stakbogladen / Stakladen?

Stakbogladen ligger over for Det Kongelige Bibliotek på modsatte side af Norde Ringgade. Stakbogladen er en studenterboghandel, som giver 10 % rabat på studierelaterede bøger (der er dog ikke rabat på kompendier). Hvis ikke du køber over nettet eller brugt fra dine tutorer, er det stort set her, du køber alt læsemateriale på universitetet. I Stakladen finder du også en af Universitetets største kantiner, som til dagligt har åbent kl. 9-15. Ind i mellem anvendes kantinen også til koncerter og andre festlige arrangementer (Antropologi holder fx nogle vilde fester her). Desuden holder Universitetsbaren (UniBaren) også til i denne bygning. Stakladen huser endvidere Studenterhus Aarhus samt kontorerne til Aarhus Universitets-Sport, Studenterrådet, Moderate Studenter og Studenterpræsten.

 

 

Hvad er UniBaren?

Universitetsbaren ligger i Stakbogladen ved Nordre Ringgade. De har åbent næsten altid og har uden overdrivelse verdens største udvalg af øl.

 

 

Hvordan foregår det med karakterer på uni?

På Aarhus Universitet får man karakterer efter 7-trins-skalaen. Disse bliver lagt ud på Selvbetjeningen efter eksamen, hvor de også omkalkuleres til bogstaver: 12 = A, 10 = B, 7 = C osv. Medievidenskab har en meget høj adgangskvote, så I er sandsynligvis alle vant til at få høje karakterer fra jeres ungdomsuddannelse. Men på Universitetet skal man ikke forvente at få mange tocifrede karakterer – især ikke i starten. Det er i orden at have et højt ambitionsniveau, men du må ikke blive skuffet over 2, 4 og 7. På Universitetet er disse acceptable karakterer. Det vigtigste er bare at bestå kurserne – så har man opfyldt og bestået de høje akademiske krav.

 

 

Er der mødepligt på Medievidenskab?

Der er ikke længere mødepligt i alle fag på Medievidenskab. Det kan dog stadig være tilfældet i nogle fag, og hvis der er det, må man ikke have over 25% fravær. Får man dette, ryger man på prøveform 2 til eksamen, hvilken ofte er dobbelt så stor. Fravær kontrolleres ved, at der til hver undervisningsgang sendes en liste rundt, hvor man skriver under på, at man har været til stede. Forfalskes en underskrift, bliver man smidt ud af Universitetet.

 

 

Skal jeg række hånden op i undervisningen?

Det behøver du ikke. Man får ikke mundtlige karakterer på Universitetet. Men har du spørgsmål til underviseren, eller stiller underviseren direkte spørgsmål til holdet, er det helt normalt at gøre det. Hvor meget, du selv rækker hånden op, har ingen indflydelse på, hvordan underviseren vil bedømme dig til eksamen eller noget som helst, så man kan i princippet lade helt være.

 

 

Hvad er ECTS-point?

ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system til meritoverførsel og til at måle arbejdsbelastning inden for videregående uddannelser. Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige omfang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. Et semester består af 30 ECTS-point. Du kan fx have tre fag på hhv. 5, 10 og 15 ECTS-point eller 3 fag på 10 ECTS-point osv. ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et givet kursus eller uddannelsesforløb er normeret til. Det kan sammenlignes lidt med at have gymnasiefag på A, B eller C-niveau, men ECTS-point måler ikke det faglige niveau eller sværhedsgraden, men udelukkende arbejdsbelastning.

 

 

Hvor finder jeg mit skema?

Du kan finde dit skema her. Du kan også hente Timeplaner appen til din telefon, men husk altid at dobbelttjekke din undervisning, da denne ikke altid er opdateret.

 

 

Semesterstartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester. Prøven er ikke faglig, men en forsikring for Aarhus Universitet om at i rent faktisk går på uddannelsen. Læs om prøven her.

 

 

Hvor ligger Fredagsbaren på Katrinebjerg?

Fredagsbaren ligger på Helsingforsgade 8, 8200 Aarhus N – kælderen i Adorno. Medievidenskab deler fredagsbar sammen med Informationsvidenskab og Digital Design. Vi er de stolte indehavere af domænet, Fredagsbar.dk og blev i 2011 kåret til byens bedste fredagsbar. Fredagsbaren er stort set åben hver fredag og afholder både korte, mellem og lange fredagsbarer. I løbet af introugen får vi besøg af medlemmer fra fredagsbaren, som bl.a. fortæller, hvordan du kan komme med i udvalget. Du kan allerede nu læse mere om Fredagsbaren på enten deres facebookside eller på deres hjemmeside.

 

 

Hvad er PANIK?

PANIK står for Party All Night In Katrinebjerg. PANIK er festudvalget på Katrinebjerg, hvor studerende fra Medievidenskab, Informationsvidenskab og Digital Design arrangerer store fester i Nobelparken (Jens Chr. Skous Vej 4, 8200 Aarhus N). Festerne er åbne for alle og afholdes et par gange på hvert semester. Det koster typisk 50 kr. at deltage (35 kr. i forsalg). I løbet af introugen får vi besøg af PANIK, som bl.a. fortæller, hvordan du kan komme med i udvalget. Du kan allerede nu læse mere om PANIK på enten deres facebookside eller på deres hjemmeside.

 

 

Hvor ligger Sekretariatet hos os?

Sekretariatet bor på 1. sal i Wienerbygningen i Katrinebjerg – Helsingforsgade 14, 8200 Aarhus N.

 

 

Hvad er Kontekst?

Kontekst er studiebladet for alle studerende på Katrinebjerg. Tidligere blev Kontekst udgivet som et fysisk magasin, men den digitale revolution har transformeret bladet, og det består nu af online artikler. Kontekst drives og skrives af studerende fra Katrinebjerg, så hvis du har lyst til at lære om artikelskrivning, fotografering, podcasts eller lignende, så er du velkommen til at skrive tilimvblad@gmail.com, hvis du vil skrive frivilligt, studierelevant arbejde på CV’et. Tjek deres eller deres facebookside for mere information. Kontekst kommer også forbi i introugen og præsenterer sig selv.

Hjemmeside: http:// kontekst.it

Facebookside: https://www.facebook.com/kontekst/?hc_ref=ARTvwBslbDFSk06q7MOM4BzyDygWTfBXxp8SdMTW5f_V3Nu_kqDqylFxshiE9FXrEbM&fref=nf

 

 

Hvad er HUMBUG?

Den fælles humanistiske forening, HUMBUG, ønsker at fremme socialiseringen mellem humanioras mange fagretninger i form af fester og andre sociale såvel som faglige arrangementer. Du er mere end velkommen til at møde op til et af foreningens møder. Læs mere om HUBUG på deres facebookside.

 

 

Hvad er SAMS?

SAMS står for Sammenslutningen Af MedieStuderende i Danmark. SAMS er en organisation på landsplan, der arbejder for at styrke kommunikationen mellem mediestuderende og -interesserede rundt omkring i Danmark og for at øge forbindelsen mellem de studerende og mediebranchen. SAMS afholder et årligt seminar og udgiver tidsskriftet SAMSON. Læs mere her eller på SAMS’ facebookside.

 

 

Hvad er STUDENTERHUS ÅRHUS?

Studenterhus Aarhus er en café, der ofte holder koncerter og studierelaterede aktiviteter som fx International Student Centre. Der kan læses mere om studenterhuset og dets aktiviteter på studenterhusaarhus.dk

 

 

Hvad er Studievejledningen

Studievejledning hjælper dig med alle spørgsmål du måtte have om Studievalg, optagelse, studieplanlægning, eksamen, administrative regler, ansøgninger, SU, studieteknikker, udveksling, praktik, uddannelses- og karrieremuligheder, personlig trivsel, sygdom, barsel og meget mere. Læs mere her.

 

 

Hvad er Rådgivnings- og støttecentret?

Har du læse- eller skrivevanskeligheder, kan du få hjælp hos Rådgivnings- og støttecentret. Læs mere her.

 

 

Hvad er Studenterrådgivningen?

Studenterrådgivningen tilbyder en gratis rådgivning for studerende, som har uddannede psykologer og socialrådgivere ansat. De yder hjælp til studierelevante problemer som fx eksamensangst og kontaktproblemer. Læs mere om studenterrådgivningen her.

 

 

Hvilken rus-sang har mit hold fået?

Alle 3 hold får kort inden introugen tildelt en sang, som de skal gå amok til. Hver gang denne sang sættes på, skal alle fra holdet ud på dansegulvet og give den gas. De forskellige holds rus-sang vil blive offentliggjort i introugen.

 

 

Hvor kan jeg finde “Vi er Medierusserne”?

Igen i år har jeres tutorer valgt at (gen)indspille og finpudse en sang kun til ære for jer.

TBA

 

Hvordan bliver jeg tutor næste år?

Der er i alt 21 tutorer i år. To cheftutorer/rus-koordinatore, tre ledende tutorer (der hver er ansvarlig for et udvalg) samt 16 almindelige tutorer. Tutorerne vælges på baggrund af skriftlige ansøgninger i foråret på 2. semester (enkelte har endda suppleret med en selvpromoverende video e.l.). Alle fra årgangen kan blive tutor. Cheftutor(erne) ansættes i marts af Uddannelsesfagudvalget og er en studerende fra 5. semester, som var tutor året før. De 3 ledende tutorer vælges af de nye cheftutorer i samarbejde med den gamle cheftutor (og måske de 3 gamle ledende tutorer). Den gamle og den nye cheftutor samt de 3 nye ledende tutorer sammensætter i fællesskab et nyt tutorteam på 16 almindelige tutorer i april. Cheftutoren får løn, men man får ikke løn for at være ledende eller almindelig tutor. Det giver dog en masse sjove oplevelser og nye venskaber, og derfor er riften om at blive tutor også kæmpe stor. Bliver man ikke valgt som tutor, kan man altid blive medhjælper og hjælpe til med at afholde spisning, O-løb og pubcrawl i introugen.