Her får du svar på nogle af de mest stillede spørgsmål fra nye studerende på Medievidenskab! 

 

Inden studiestart:

Bestilling af studiekort - hvordan og hvornår?
Du kan først få et studiekort, når du er indskrevet som studerende ved AU, og dermed har fået tildelt et personligt studienummer, men det er meget vigtigt, at du har bestilt og modtaget dit studiekort inden introugen. Det kan bestilles ved at klikke her og du skal regne med, at der går 2 uger før du har dit studiekort.

Dit studiekort fungerer som nøglekort uden for universitetets åbningstider. Derudover giver fremvisning af et gyldigt studiekort mange steder studierabat.

Hvor skal jeg købe mine bøger?

Ved studiestart har underviserne samlet en bogpakke til 1. semester, som kan købes i Stakbogladen. Stakbogladen er en studenterboghandel, der ligger over for Statsbiblioteket på Nordre Ringgade, og her købes stort set alt læsemateriale på universitetet. Du får 10% rabat på alle studierelaterede bøger (med undtagelse af kompendier).

Du kan være heldig, at dine tutorer vil sælge dig deres brugte bøger lidt billigere, så husk at spørge dem. Hvis du køber bøgerne fra ny, skal du regne med, at bruge mellem 2500 og 3000 kroner på bøger det første år på medievidenskab, hvilket gør medievidenskab til et af de billigere studier. Fremover er der også rig mulighed for at købe dine bøger brugt, så skynd jer f.eks. at melde jer ind i Facebookgruppen ‘Medievidenskabelig bogbørs’, hvor der sættes en masse bøger til salg ved semesterstart. 

Generelt er man som studerende selv ansvarlig for at anskaffe sig den litteratur, som står på læseplanen til de forskellige fag. En del af litteraturen vil, udover fysiske bøger, også være tidsskriftsartikler eller uddrag af bøger, som I får på PDF af den pågældende underviser. Størstedelen af litteraturen på medievidenskab er på dansk, men der vil være litteratur på engelsk.   

Generelt om studiet:

Hvordan foregår undervisningen?

Du kan læse mere om hvordan undervisningen på ARTS foregår på følgende link: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/om-undervisning-paa-arts/ 

Hvad bruger jeg min læsegruppe og min mentor til?

Du får tildelt en læsegruppe før studiestart eller i løbet af introugen. Læsegruppen består af dig selv og 3-5 andre medstuderende. På medievidenskab får man tildelt nye læsegrupper hvert semester. Din læsegruppe kommer til at fungere som dit faglige udfoldelsesrum, hvor I skal hjælpe hinanden med gruppeoplæg, gennemgang og diskussion af pensum, forberedelse til eksamen mv. I læsegruppen er der rum for at få sat ord på sine tanker (fagligt såvel som socialt) og dele sine spørgsmål. Studievejledningen vil i starten af semesteret hjælpe læsegrupperne godt i gang ved blandt andet at opfordre til at lave gruppekontrakter. 

Alle læsegrupper får derudover tilknyttet en mentor på første semester, som er en af jeres tutorer. Mentoren vil være behjælpelig med svar på alle de faglige spørgsmål, der skulle dukke op, hvad end det drejer sig om studielivet, arbejdsformer og eksamen. Mentoren planlægger opfølgende møder i løbet af første semester og står ellers generelt til rådighed for læsegruppen. 

Hvordan ser min arbejdsuge ud, og hvordan forbereder jeg mig bedst til undervisningen?

At være studerende skal ses som et fuldtidsjob, fordi du får løn for det (SU). Derfor forventes det, at man har en ‘arbejdsuge’ på 37 timer som studerende. Dette kan dog variere i perioder, men du skal regne med, at selvom man ikke har mere end 10-15 undervisningstimer om ugen, så betyder det, at der er rigtig meget selvstudie. Du forbereder dig bedst til undervisingen ved at følge semesterplanerne, som dine undervisere lægger ud. Ofte vil de dele litteraturen op i primær og sekundær litteratur, så hvis du har travlt, kan du prioritere din læsning ud fra din undervisers vurdering. Man kommer hurtigt ind i en studierutine, hvor der også bliver masser af tid til ting, der ikke er relaterede til skolen. 

Hvad er ARTS?

Arts er det fakultet, som medievidenskab tilhører. Før i tiden hed det humaniora, men Arts omfatter nu flere uddannelser og består af 3 store institutter. 

Hvad er studienævnet?

Studienævnet er instituttets bestyrelse, hvor studieledere, UFU-ledere og studenterrepræsentanter forvalter, tilrettelægger og udvikler instituttets uddannelser. Her udarbejdes studieordningen, undervisningen og eksamenerne, ligesom det også er her, man får godkendt meritter og dispensationer. Hvert år stemmer alle medievidenskabsstuderende om hvem, der skal repræsentere os i Studienævnet. Det er lige noget for dig at stille op, hvis du elsker indflydelse og har lyst til et godt punkt på dit CV.

Er der mødepligt på medievidenskab?

Der er ikke mødepligt i alle fag på medievidenskab. De fleste fag kræver nemlig meget disciplin af den enkelte studerende, fordi det i princippet er frivilligt, om man møder op.
Dog vil der være fag, hvor man vurderes på undervisningsdeltagelse. Her er man forpligtet til at møde op til 75% af undervisning og derudover deltage aktivt i oplæg, som eksempelvis opponent/feedbackgiver og eller udarbejde noget skriftligt. 

Hvad er Brightspace?

Brightspace er et online redskab og intranet, som indeholder diverse kommunikationsfunktioner, dokumentmapper, læseplaner mv. Det er vigtigt at holde sig opdateret her. I introugen får du introduktion til Brightspace samt diverse andre internetplatforme, som universitetet bruger. 

Hvad er studieselvbetjeningen (STADS)?

AU-Selvbetjeningen (STADS) giver dig mulighed for at tilgå forskellige funktioner som eksempelvis at se dine karakterer samt at se dine tilmeldte kurser. Du vil i løbet af introugen blive introduceret til Selvbetjeningen og få et lynkursus af dine tutorer. 

Du kan læse mere om STADS her: https://studerende.au.dk/it-support/studieselvbetjening/

Hvad er DKB? (Statsbiblioteket)

Det kongelige Bibliotek, tidligere kendt som (og ofte stadig omtalt som) Statsbiblioteket er den høje bygning, der ligger på hjørnet af Nordre Ringgade og Langelandsgade. Det Kongelige Bibliotek har næsten alle bøger i hele verden – eller kan i hvert fald skaffe dem. Det er ikke muligt at låne noget uden at have bestilt det på forhånd, men man kan bestille hjemmefra over nettet her

Statsbiblioteket har også en kantine og mange gode læsepladser.

Hvor finder jeg mit skema?

Du kan finde dit skema her

Du kan også hente Timeplaner appen til din telefon, men husk altid at dobbelttjekke din undervisning, da denne ikke altid er opdateret. Jeres undervisere laver en semesterplan til hvert kursus og den vil være bedst opdateret i forhold til mødested og tidspunkt. 

Studiestartsprøven - hvad er det?

På alle bacheloruddannelser på ARTS, heriblandt medievidenskab, skal man bestå en studiestartsprøve der afholdes i løbet af september på bachelorens første semester. Der er ikke tale om en prøve, du kan dumpe på fagligt indhold – formålet er at afgøre, om du reelt er begyndt på uddannelsen, og det viser du ved at deltage i prøven.

Du kan læse mere om studiestartsprøven her: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/regler-og-vejledninger/studiestartsproeven/

Hvad er studievejledningen?

Studievejledning hjælper dig med alle spørgsmål du måtte have om studievalg, optagelse, studieplanlægning, eksamen, administrative regler, ansøgninger, SU, studieteknikker, udveksling, praktik, uddannelses- og karrieremuligheder, personlig trivsel, sygdom, barsel og meget mere. Læs mere her

Hvad er rådgivnings- og støttecentret?

Har du læse- eller skrivevanskeligheder, kan du få hjælp hos Rådgivnings- og støttecentret. Læs mere her.

Hvad er studenterrådgivningen?

Studenterrådgivningen tilbyder en gratis rådgivning for studerende, som har uddannede psykologer og socialrådgivere ansat. De yder hjælp til studierelevante problemer som fx. eksamensangst og kontaktproblemer. Læs mere om studenterrådgivningen her.

Hvad er ECTS- point?

ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system til meritoverførsel og til at måle arbejdsbelastning inden for videregående uddannelser. Det kan sammenlignes lidt med at have gymnasiefag på A, B eller C-niveau, men ECTS-point måler ikke det faglige niveau eller sværhedsgraden, men udelukkende arbejdsbelastning. Et semester består af 30 ECTS-point. Du kan fx have tre fag på hhv. 5, 10 og 15 ECTS-point eller tre fag på 10 ECTS-point osv. ECTS-pointene kan bruges i forbindelse med udveksling, så man finder de rette fag, der lever op til de ECTS-point som semesteret kræver.

Eksamen:

Hvordan foregår eksamen?

Der er flere forskellige måder som eksamen kan foregå på på Medievidenskab. Du vil i løbet af dine pågældende fag blive introduceret til eksamens form.

Er du nysgerrig på hvordan dine eksaminer ser ud allerede nu kan du læse mere om prøveformen under det specifikke fags studieordning. Det finder du her: https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=16873&sprog=da

 

Hvordan gives der karakterer på universitetet, og hvad kan jeg forvente?
Det er i første omgang det vigtigste at bestå kurserne på universitetet, og dermed leve op til de akademiske krav, uanset hvilken karakter du får. Idet adgangskvotienten på medievidenskab er høj, er mange vant til at få flotte karakterer i gymnasiet. Det kan man stadig få på universitetet, men man skal sænke sit ambitionsniveau.

Generelt om det sociale på studiet:

Hvad er Fredagsbar.dk?

Fredagsbaren ligger på Helsingforsgade 8, 8200 Aarhus N – kælderen i Adorno. Medievidenskab deler fredagsbar sammen med Informationsvidenskab og Digital Design. Vi blev i 2011 kåret til byens bedste fredagsbar. Fredagsbaren er stort set åben hver fredag og afholder både korte, mellem og lange fredagsbarer. I løbet af introugen får vi besøg af medlemmer fra fredagsbaren, som bl.a. fortæller, hvordan du kan komme med i udvalget. Du kan allerede nu læse mere om Fredagsbaren på enten deres facebookside, hjemmeside eller deres Instagram.

Hvad er PANIK?

PANIK står for Party All Night In Katrinebjerg. PANIK er festudvalget på Katrinebjerg, hvor studerende fra Medievidenskab, Informationsvidenskab og Digital Design arrangerer store fester i Nobelparken (Jens Chr. Skous Vej 4, 8200 Aarhus N). Festerne er åbne for alle og afholdes et par gange hvert semester. Det koster typisk 50 kr. at deltage (35 kr. i forsalg). I løbet af introugen får vi besøg af PANIK, som bl.a. fortæller, hvordan du kan komme med i udvalget. Du kan allerede nu læse mere om PANIK på enten deres facebookside, hjemmeside eller deres Instagram.

Hvad er Studenterhus Århus?

Studenterhus Aarhus er en café, der ofte holder koncerter og studierelaterede aktiviteter som fx International Student Centre. Der kan læses mere om studenterhuset og dets aktiviteter her.

Hvilke forskellige foreninger findes der på medievidenskab?

Som studerende på medievidenskab er der rig mulighed for at melde sig ind i foreningslivet, hvad end det er fagligt eller festligt – eller begge dele. 

 

SAMS står for Sammenslutningen Af MedieStuderende i Danmark. De arbejder for at styrke kommunikationen mellem mediestuderende og -interesserede rundt omkring i Danmark. SAMS afholder et årligt seminar og udgiver tidsskriftet SAMSON. Læs mere her eller på SAMS’ facebookside.

 

Kontekst er studiebladet for alle studerende på Katrinebjerg og det drives og skrives af studerende fra Katrinebjerg. Du kan læse mere her eller på deres facebookside. 

 

HUMBUG er den fælles humanistiske forening, der ønsker at fremme socialiseringen mellem humanioras mange fagretninger i form af fester og andre sociale/faglige arrangementer. Læs mere om HUMBUG på deres facebookside

 

Hvis du har et spørgsmål vi ikke har besvaret her, er du mere end velkommen til at skrive en mail til os.